[HOT] Giá Điện Từ Các Dự Án Điện Mặt Trời Áp Mái Mới Nhất

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Văn bản số 7055/EVN – TTĐ về kiến nghị cho phép EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái, thực hiện xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện giao nhận nhưng chưa thực hiện việc thanh toán tiền điện cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn chính thức.
giá điện mới nhất cho các dự án điện mặt trời áp mái